Det sunne familielivet: kroppen og nakenhet

Går du naken hjemme?

Det gjør nesten halvparten av befolkningen i Oslo og i mid-Norge (les rapport fra meningsmålingen her) — når de er hjemme alene. Men hva med sammen med familien?

Nakenhet i familien

Psykologer og sosiologer er ganske samstemte i sitt råd. «Nakenhet er naturlig: barn tar mer skade av skamfølelser over kroppen enn av å møte nakne foreldre og andre mennesker i en naturlig kontekst». En kultur der kroppen er tabubelagt og stadig må dekkes til er også en kultur der uanstendige bilder blir ettersøkt av nysgjerrige barn, og disse barn vil da basere sine konsepter av «ønskekroppen» på noe som egentlig ikke eksisterer. Og dette fører til problemer.

Noen nyttige artikler

Lenke Oppsummering
side2.no Ekspertene mener at vi seksualiserer barnekroppen når vi dekker til små barn på stranda ... på denne måten risikerer vi å sosialisere barnet til å føle skam over egne kjønnsorganer.
aftenposten.no «I dag er hverdagskroppen blitt et tabu» sier Line Jansrud, programleder i NRKs Newton. «Naturlig nakenhet er blitt ... unaturlig. Det er en paradoksal kontrast mellom all nakenheten i mediene og skrekken for den i vårt alminnelige liv.»
bt.no «Klær er et enkelt skalkeskjul for et dyperegående problem». Gjemmingen av kroppene kommer av et stadig dårligere selvbilde hos ungdom, «fordi de daglig eksponeres for perfekte idealkropper i media». Pornokulturen er med på å skape forventninger til kropp og sex som er vanskelig å innfri i normale forhold.
dagbladet.no Røde Kors hjelpetilbud for barn og unge - rapporterer om en økning i henvendelser fra ungdom som har problematiske forhold til egen kropp. Mer naturlig nakenhet demper kroppsfokuset. Det er ikke tilfeldig at pornoens hovedsete er i USA, et land med svært strenge holdninger til naken hud.
vg.no Min enkle hypotese er at jo mindre ekte nakenhet vi ser, dess mer innviklet forhold får vi til kroppen. At mor og far er trygge på sine egne kropper og sin egen nakenhet, gjør barna også mer rustet til å se seg selv i speilet - og akseptere det de ser. Men trenger vi virkelig eksperter til å innse det? Trenger vi heller ikke et oppgjør?
vg.no «Barn har godt av å se nakne kropper, slik at det ikke blir skambelagt», sier spesialist. «Det kan påvirke hvorvidt de tør å dusje uten truse på skolen, etter trening og offentlige bad, og det har noe å si for deres forhold til egen seksualitet. Nøkkelen ligger i foreldrenes holdning til nakenhet.».
side2.no «Foreldre må tørre å være nakne foran barna», mener spesialist. «Det er sunt å være naken med barna i naturlige situasjoner, og det er synd at alle ikke føler det sånn», mener Aasland.
kk.no «Barnet lærer å ha et naturlig forhold til sin egen nakenhet og til sin kropps grenser når det har sett foreldrene nakne», sier Professor Stein Erik Ulvund.
vg.no «Kroppspress er den nye folkesykdommen», sier kjønnsforsker og sosiolog Sanna Sarromaa. Å posere naken i VG ble en del av hennes kamp mot kroppshysteriet. Jakten på den perfekte kroppen kan være skadelig for folks psykiske helse, mener forskeren. «For å snu det kroppsbildet som manifesteres i unge i dag, så må vi starte et sted».

Finnes det en aldersgrense?

Finnes det en alder der et barn ikke lengre bør se foreldrene nakne?

Her hører vi en rekke ulike mulige svar:

 • I 7-8-års alderen —
  ... I løpet av 1. klasse begynner barn å få med seg andre perspektiver på livet
 • Ved pubertet —
  ... Her får barn et annet fokus på egen og andres kropp
 • Hvis og når barnet selv ønsker det —
  ... Det handler tross alt om barnet som individ med egne formeninger som skal respekteres
 • Ikke i det hele tatt —
  ... Nakenhet er jo den naturlige tilstand for oss alle, og uansett alder bør vi ikke gi grobunn for forvrengte ideer om kroppen.

Det finnes argumenter for disse ulike posisjoner, og alle har sine tilhengere. Det som kanskje er viktigste, er at en er bevisst på grunnen til valget. Vi bør overveie logisk og nøye hvorfor vi tenker slik: ikke bare akseptere lettvinte fordommer eller tabubaserte løsninger, "fordi andre sier det", eller "fordi alle vet at...". Hva er egentlig resonnementet? Uansett valget vi tar, er det en god regel at om vi kjenner at det vi (ikke andre) gjør er galt, så er det antageligvis galt; kjennes det oppriktig rett, så er det antageligvis rett.

Det er ikke uvanlig at en mor og en far kan komme til ulike formeninger om spørsmålet. En vanlig regel er, at foreldrene kan diskutere synspunktene privat mellom seg og eventuelt være enige om å opptre på hver sin måte. Det viktigste her, er at uenigheten ikke spiller utover barnet eller ungdommen, fordi dette skaper kun forvirring og undergraver den naturlige oppførselen.

Psykologi og sosiologi

Men er dette bare tullprat fra norske aviser og bloggere? Nei — de formelle medisinske, psykologiske og sosiologiske forskere sier nøyaktig den samme.

En lang storstudie ble gjort i regi av Universitetet i California, Los Angeles, der 200 gutter og jenter ble fulgt i hele 18 år gjennom oppveksten og da undersøkt for selvforståelse, relasjoner med venner, foreldre og andre voksne, kriminalitet, rusmisbruk, selvmordstanker, seksualitet og kvaliteten i samlivet. Konklusjonene, publisert i 1998, sa at de barna som i løpet av oppveksten var vante med nakenhet og nakne foreldre hadde ikke fått noen negative konsekvenser av det, men heller noen positive konsekvenser. (ncbi.nlm.nih.gov. Prosjektet var en del av UCLA Family Lifestyles Project). (Ref.)

Andre studier gjort ved viktige universiteter og publisert i kjente akademiske fagtidsskrifter konkluderer akkurat den samme: barn som i oppveksten får se foreldrene og andre nakne få ingen psykiske ulemper og noen fordeler av den grunn — er altså mentalt sunnere (se artikler av West, Oleinick, Lewis og andre).

Jeff Rockel skriver: «Vårt amerikanske samfunnet skaper sine egne seksuale problemer — og dets tro om at nakenhet og seksual aktivitet betyr den samme — gjennom forbudene i dets moralske systemet ... Det som voksne lar være å snakke om blir tabu; akkurat slik som de kroppsdeler som de voksne dekker til blir tabu, selv om ikke noe blir sagt direkte ... En usunn atmosfære av skam og undring blir skapt i forhold til hvert aspekt ved våre kroppsprosessene ... Barn beskyttes fra de «skadelige» effekter ved å se et naturlig, normalt menneskekropp, mens vi godtar vold som underholdning for våre barn og for oss. Slike forvrengte verdier øker behovet for psykiatrisk behandling!» (Jeff Rockel, The Bible, Society and Nudity).

Altså, tabuer og kunnskapsmangel skaper urealistiske og usunne fantasier. Når vi sier til barna at det er viktig at de ikke ser foreldrene, søsken eller andre uten klær, sier vi samtidig at kroppen ikke er noe «godt» men heller er noe skammelig, usunn, avskyelig og sjokkerende.

Den eneste nakenheten som er akseptert i dag, er retusjerte kropper i reklame. Gjerne på store reklameboards over hele byen. Det er det greit. Men helt normale kropper, nei, det vil vi ikke se lenger.

Og så lurer vi på hvorfor barn og tenåringer har sluttet å dusje etter gymmen.Og hvorfor barn helt ned i tre, fire årsalderen forteller foreldrene sine at de er flaue over kroppene sine.

Ved å gjemme bort de helt normale kroppene våre, med både valker og hengepupper, er vi med på å skape en kroppskultur der det normale ikke er middelmådig, eller «godt nok», men der det normale er perfekt og retusjert. (casakaos.blogg.no).

Når til og med norske barn begynner å snakke om «nakendusjing» — et totalt absurd og unødvendig begrep — er det tid til å gjøre noe.