Verdens nakensykledag — World Naked Bike Ride

Verdens nakensykledag — World Naked Bike Ride i Norge

På bakgrunn av en lang tradisjon for naken sykling både i Europa og andre verdensdeler, er det siden 2004 avholdt en årlig «verdens nakensykledag (naken-sykkeldag)», kjent internasjonalt som World Naked Bike Ride. Fra en enkel begynnelse i Spania, har markeringen vokst til å bli en global grasrotbevegelse, der sykkelrittet holdes i en 70-talls byer i over 20 land.

Naken sykling brukes for å markere sårbarhet:

  • MILJØ — en dag der vi tenker på å bevare naturen og klimaet
  • SYKKEL — når veiene domineres totalt av biltransport, blir det lite plass igjen til fotgjengere, syklister eller andre former for transport. Syklister blir for lite synlig og ikke tatt hensyn til i trafikken. I dag blir de sett – og dette tjener som en påminnelse resten av året.
  • MENNESKER — mennesker er sårbare i en materialistisk verden der nakenhet er blitt en pornografisk vare istedenfor menneskets naturlige tilstand. Dagen viser at vi i bunn og grunn er forskjellige men den samme, at vi har en sunn og naturlig – ikke pornografisk – forhold til kroppen, og er ikke avhengige av materialistiske ting.

Hvem kan delta?

plakat for Verdens nakensykledag Alle kan delta. Barn bør ha en forelder med. Den kan være mulig å melde seg på på forhånd, men også her er det greit bare å stille seg opp på startpunktet eller bli med underveis. Du også kan delta!

Må alle deltakerne være naken?

«As bare as you dare» («så naken som du tør») er stikkordet. Mange deltakerne blir helt naken, men ønsker du å beholde noen plagg er det helt i orden.

Er det lov å sykle naken i Norge?

Ja. Nakenhet i seg selv er ikke ulovlig i Norge, men oppførsel som kan oppfattes som seksuelt krenkende er ulovlig (§ 298 i kap 26 av den nye Straffeloven). Se www.naturlig.org/lov.html. Å sykle — og da spesielt i fellesskap — skal ikke kunne oppfattes som "seksuelt krenkende". Dette er en kjent internasjonal markering og blir behandlet slik.

Bare sykkel?

Mange bruker sykkel (herunder el-sykkel), men det er fullt mulig å bruke langbord, rulleski eller et hvilket som helst ikke-motorisert transportmiddel.

Dato

Hoveddatoen internasjonalt er 2. helg i juni, men datoen for det enkelte stedet varierer avhengig av ulike forhold. Av hensyn til det norske klimaet, foreslår vi heller 1. helg i juli som en hoveddato for Norge.

Lokale sykkelritt?

De største og meste profilerte begivenhetene finner sted i byene — men det er absolutt ingen grunn til ikke å organisere et mer begrenset sykkelritt på bygdenivå. Sørg bare for å publisere begivenheten svært godt — plakater, og helst flyer i alle postkasser, i tillegg til lokalavis om ønsket — slik at folk blir godt varslet!

Noen lenker